Skip to main content
Location Poznan, Poland Category Retail & Commercial Banking Date posted 14/09/2021 Job ID 78213

Struktura organizacyjna

Pion Bankowości Detalicznej/ Multikanałowe Centrum Komunikacji/ Biuro Zdalnej Sprzedaży / Zespół Zdalnej Sprzedaży Produktów Hipotecznych

ZADANIA SUPERBOHATERA:

• Skuteczne kierowanie pracą podległego zespołu

• Zarządzanie procesem przeglądu wyników pracy dla pracowników podległego zespołu

• Rozwój procesów i współpracy multikanałowej

• Zapewnienie osiągnięcia celów biznsowych przez podległy zespół

• Odpowiedzialność za utrzymanie wysokiej jakości świdczonej obsługi przez doradców

• Motywowanie pracowników podległego zespołu do osiągania ponadprzeciętnych wyników integrowania ich wokół wyznaczonych celów

 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami w Banku

SUPERMOCE, KTÓRYCH OD CIEBIE POTRZEBUJEMY:

• Zdolności organizacyjne i zarządcze (organizacja, motywowanie i delegowanie)

• Determinacja w dążeniu do realizacji uzgodnionych celów i osiągania wyników w każdej sytuacji

• Dynamizm i kreatywność w działaniu

• Zainteresowanie nowymi technologiami

• Świetna znajomość standardów obsługi Klienta

• Wysokie umiejętności interpresonalne

• Dobra znajomość standardów sprzedaży produktów hipotecznych

Dodatkowych informacji udziela

Rafał Waszak - Menedżer Zdalnej Sprzedaży

Milena Szymanowska - Specjalista ds.Zasobów Ludzkich

Termin składania ofert: 

30.09.2021

Apply for role

Sign up and be the first to receive our latest job updates.

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

  • Retail & Commercial Banking, Poznan, Greater Poland, PolandRemove