Skip to main content
Location Warsaw, Poland, Poznań, Poland Category Corporate & Investment Banking Date posted 08/10/2020 Job ID 66162

Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz:

 • zarządzać portfelem klientów w segmencie Instytucji Finansowych przy utrzymaniu wysokiej jakości portfela kredytowego
 • stale współpracować i wspierać partnerów biznesowych w przygotowywaniu propozycji limitów kredytowych odpowiadającym strategiom partnerskim jednostkom biznesowym Banku
 • przygotowywać aplikacje kredytowe oraz dokumenty towarzyszące, w tym analizować sytuacje ekonomiczno - finansowe klientów
 • rekomendować decyzje w zakresie zaangażowania kredytowego, w tym przedstawiać rekomendacje dla ekspozycji pozostających w kompetencjach Komitetów Kredytowych
 • współpracować z jednostkami z Grupy Santander
 •  zapewniać rentowność zarządzanego portfela i optymalizować podejmowane ryzyko
 • zarządzać ryzykiem kredytowym przydzielonego portfela w sposób terminowy, skuteczny, etyczny i zgodny z obowiązującymi procedurami, celem minimalizacji ryzyka i uniknięcia rezerw kredytowych
 • prowadzić proces monitoringu, w tym proponować dalsze działania i strategie wobec klientów, których sytuacja uległa pogorszeniu
 • zapewniać zgodność procesu kredytowego z obowiązującymi procedurami
 • wspierać innych członków zespołu w rozwijaniu umiejętności kredytowych oraz w zakresie wykazywania pozytywnego i kreatywnego podejścia do pracy


Dołącz do nas jeżeli:

 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami lub/i w przygotowywaniu, strukturyzowaniu i rekomendowaniu transakcji kredytowych dotyczących klientów instytucjonalnych i/lub klientów z segmentu instytucji finansowych
 • masz doświadczenie w przygotowaniu analiz finansowych i zagadnień kredytowych klientów instytucjonalnych i/lub klientów z segmentu instytucji finansowych
 • bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie
 •  posiadasz wiedzę o lokalnym i globalnym rynku finansowym, bardzo dobrze orientujesz się w bieżących kwestiach ekonomicznych oraz trendach właściwych dla segmentu instytucji finansowych
 •  masz wiedzę o ofercie produktowej banku, szczególnie w zakresie produktów na rynku międzybankowym (produkty skarbowe)

Mamy dla Ciebie również:

 • zatrudnienie na umowę o pracę 
 • jasno określone cele i atrakcyjny system motywacyjny
 • wewnętrzne programy rozwojowe, szkolenia, projekty, akcje 
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach
 • możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu MyBenefit
 • nasza oferta benefitowa zawiera również rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością

Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Apply for role

Sign up and be the first to receive our latest job updates.

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Corporate & Investment Banking, Warsaw, Mazovia, PolandRemove
 • Corporate & Investment Banking, Poznań, Greater Poland, PolandRemove