Skip to main content
Location Wroclaw, Poland Category Information Technology Date posted 14/09/2021 Job ID 78203

Każdy z nas, wykonując swoje obowiązki, pomagając innym i przejmując odpowiedzialność, wywiera pozytywny wpływ na otoczenie. Osiąga codzienne, ważne sukcesy, rozwija siebie, pomaga światu iść naprzód. Jest inspiracją do zmian na lepsze. Staje się wzorem do naśladowania i autorytetem, na którym zawsze można polegać. Jest superbohaterem w swoim miejscu pracy.
Nasze sukcesy, te większe i mniejsze, nie miałyby miejsca, gdyby nie codzienne działania pracowników, osób zupełnie niezwyczajnych w tym, jak to robią.


Zadania superbohatera:

 • prowadzenie analiz systemowych skupione na  budowie, utrzymaniu i rozwoju produktów i procesów Consumer Finance
 • zarządzanie i dbanie o jakość wymagań, dokumentacji systemów, zapewniając możliwość śledzenia powiązań i zarządzania zmianami
 • uczestnictwo w cyklu wytwarzania oprogramowania od założeń biznesowych po testy i wdrożenie
 • dopracowywanie ostatecznego kształtu produktu w stałym kontakcie z biznesem

Supermoce, których od Ciebie potrzebujemy:

 • praktyczna znajomość technik modelowania z wykorzystaniem UML, BPMN 2.0
 • umiejętność stosowania różnych technik modelowania wizualnego w analizie systemowej poparta doświadczeniami projektowymi
 • biegłość w przygotowaniu dokumentów opisujących w pełni i jednoznacznym językiem wymagania systemowe oraz wizję i zakres rozwiązania przy zachowaniu założonych kryteriów jakości
 • znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect (lub podobne)
 • umiejętność przekładania koncepcji i potrzeb biznesowych na specyfikację wymagań funkcjonalnych/niefunkcjonalnych
 • myślenie analityczne, praca zespołowa

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych z architekturą mikroserwisową
 • znajomość zagadnień związanych z procesem CI/CD (Jenkins, OpenShift, Docker)
 • znajomość metodyki Agile/Scrum


To, co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 • wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające doskonalenie kompetencji zawodowych
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach 
 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego
 • ciekawe akcje w ramach programu propagującego zdrowy styl życia „BeHealthy”
 • dofinansowanie do „Rajdu Bankowca” - wyjazdu jedynego w swoim rodzaju

Nasza oferta benefitowa zawiera również rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością

Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Apply for role

Sign up and be the first to receive our latest job updates.

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Information Technology, Wroclaw, Lower Silesia, PolandRemove